Antal vandrare Kulturvandringsvägen 2021

Endast 11 av de som gått byns Kulturvandringsväg i år har lämnat vandringskort till Fritidskontoret. Det är en betydande minskning från 2020 då 60 kort lämnades. Trenden är dock liknande för i stort sett alla leder inom kommunen som framgår av denna redovisning.