Företag

Jord- och skogsbrukBigårdJEPs företagsstödJerrys Mörkrädd

Jord- och skogsbruk
I byn finns flera aktiva jord- och skogsbruksföretag. Sedan våren finns dock inget med mjölkkor. Det torde väl vara historiskt då mjölkkor troligen funnits i byn under minst 1000 år?
Måndagen den 18 februari 2008 delade kungen ut guldmedaljer till mjölkleverantörer som i 23 år  levererat felfri mjölk.
Perssons lantbruk (Karin & Nils Persson)var en av tre gårdar inom Lövånger och en av sju från Västerbotten som medaljerades ett år.
Det var 50:e året i rad som dessa medaljer delas ut högtidligen.

Bissjö Bigård
Jan-Erik Pettersson har 2-4 bisamhällen av Krainerras.
Bina hämtar nektar från Bissjöns blommor och andra örter till många kg honung varje år. Samtidigt sker
den pollinering som är nödvändig för bra frukt och bär samt nytt liv kommande år.

Du som vill veta mer om biodling kan kontakta Jan-Erik eller klicka Dig fram på följande adresser:

odla.nu

Sveriges Biodlare

JEP:s Företagsstöd
Arbetsmiljökonsult för gruvbranschen och tung industri.
De tjänster som erbjuds är förutom styrelsearbete med arbetsmiljö som specialkompetens
– hjälp att utforma och dokumentera Systematiskt Arbetsmiljöarbete
– hjälp att utforma och dokumentera Systematiskt Brandskyddsarbete
– riskanalyser och arbetsmiljörevisioner
– arbetsmiljöutbildning

Motto för företagets verksamhet är:
Vi bära ansvar
för hvad vi gjort
Men ock för det som
af oss försummats
Och som vi bort

LED- och Xenonbelysning direkt från fabrik.

Om Du klickar på företagsnamnet kan Du se vad som är aktuellt; MorkraddHeader