Fritid

BadplatsJaktFiskeHästarMotion
Bissjöns Badplats

Vid Ängesjöns sydspets finns en omtyckt badplats för både bybor och gäster från grannbyarna. Där finns omklädningsrum och vedeldad bastu. Nytt bastuaggregat och gungställning inköptes och installerades  under hösten 2015 eftersom de gamla havererat. Bilder på det nya aggregatet och nya gungan finns i bildgalleriet nedan.

Jakt i Bissjön

Bissjöns jaktlag består av, för närvarande, 15 medlemmar som arrenderar c:a 2.000 hektar av Bissjöns markägare. Jakt på älg bedrivs på dessa marker under höstarna. Tilldelningen av älg har varit c:a 3-4  vuxna djur per år och minst lika många årskalvar de senaste åren. Eget slakteri finns med telferförsett rum för hantering och styckning, kylrum som används till hänga kropparna före styckning samt våtutrymme med kallt – och varmt vatten. Detta gör att god hygien kan hållas och att kvalitén på älgköttet blir bra. Vissa av jaktlagets medlemmar samt övriga byssbor som har småviltskort jagar småvilt. Det finns även möjlighet för utomstående att jaga småvilt. För en mindre avgift kan man köpa dagkort, helgkort eller årskort.

Jaktkort kan köpas hos Antti Kokko.

Bissjön lär vara ett gammalt ord för Björnhona (därav loggan) och byn har tidvis (1750) hetat Biörnasiön.
Två unga jägare, Antti Kokko och Pontus Lundberg, har de senaste åren fällt var sin björn. Pontus fullvuxna björn vägde 184 kg. Länken Björnjakt visar Pontus med finnstövaren Torres samt det ståtliga bytet. Senaste årtiondena har björnar iakttagits på byns och grannbyarnas marker då och då. Det är dock minst 25 år sedan någon senast sköts i dessa trakter – i Vebomark.
Den 23 aug. i år (2018) sköts dock den björn, som visas på bild nedan, på Bissjöns marker. Det var en ca. 10 år gammal hanne som vägde 140 kg.  När en björn senast sköts på byns marker är inte känt men troligen var det på 1800-talet.

Fiskemöjligheter

Fisket i Bissjöns sjöar och vattendrag är fritt för både stora och små både vinter och sommar.

Motionsslingor i byn m.m.

För promenader och löpning finns många bra slingor i byn. Kulturvandringsleden, 3,5 km, är en sådan. För den som önskar längre sträcka finns den runda av skogsstigar och grusvägar som framgår av kartan nedan. Den går Ängessjön runt med ordentliga broar över Kvarnån (mellan Missjön och Ängessjön) och Bissjöån (Ängessjöns utlopp).

Sedan ett par år arrangeras ”Bissjöns Triathlon” med start och mål vid Ängessjöns badplats. I tävlingen ingår ca. 300 m simning, ca. 5 km cykling efter skogsvägar följt av ca. 4 km löpning genom mark och moras.