Fritid

BadplatsJaktFiskeHästarMotion
Bissjöns Badplats

Vid Ängesjöns sydspets finns en omtyckt badplats för både bybor och gäster från grannbyarna. Där finns omklädningsrum och vedeldad bastu. Nytt bastuaggregat och gungställning inköptes och installerades  under hösten 2015 eftersom de gamla havererat. Bilder på det nya aggregatet och nya gungan finns i bildgalleriet nedan.

Jakt i Bissjön

Grattis säger vi till jämthunden Bissjöskogens Sixten och byssbon/ägaren Antti Kokko, som tog hem årets Svenska Mästerskap för älghundar och så vitt känt någon från Bissjön blir Svensk Mästare i någon gren. Det är också första gången en hund från Västerbottens älghundsklubb vinner SM. Mer om Bissjöskogens Kennel kan Du läsa här…

Bissjöns jaktlag består av, för närvarande, 15 medlemmar som arrenderar c:a 2.000 hektar av Bissjöns markägare. Vi bedriver jakt på älg på dessa marker under höstarna. Tilldelningen av älg har varit c:a 4-6 vuxna djur ( 4 vuxna 2012) och lika många årskalvar de senaste åren. Eget slakteri finns med telferförsett rum för hantering och styckning, kylrum som används till hänga kropparna före styckning samt våtutrymme med kallt – och varmt vatten. Detta gör att god hygien kan hållas och att kvalitén på älgköttet blir bra. Vissa av jaktlagets medlemmar samt övriga byssbor som innehar småviltskort jagar småvilt. Det finns även möjlighet för utomstående att jaga småvilt. För en mindre avgift kan man köpa dagkort, helgkort eller årskort.

Jaktkort kan köpas hos Anti Kokko tfn. 0913 – 20190

Bissjön lär vara ett gammalt ord för Björnhona (därav loggan) och byn har tidvis (1750) hetat Biörnasiön. Björnar och björnspår har sett i byn så sent som denna sommar men någon björn har inte skjutits inom byn i modern tid. Byn har dock två unga jägare, Antti Kokko och Pontus Lundberg, som de senaste åren fällt var sin björn. Pontus fullvuxna björn som sköts nu i augusti vägde 184 kg. Länken Björnjakt visar Pontus med finnstövaren Torres samt det ståtliga bytet.

 

Fiskemöjligheter

Fisket i Bissjöns sjöar och vattendrag är fritt för både stora och små både vinter och sommar.

Motionsslingor i byn m.m.

Alla är välkomna att åka det motionsspår för skidåkare som nu finns uppkört runt skolberget och bortom Träsket. Den rundan är ca 2 km men kortare eller längre sträckning kan väljas där spåret korsar sig självt eller går tätt intill. Start och parkering lämpligen vid älgslakteriet.

För promenader och löpning finns många bra slingor i byn. Kulturvandringsleden, 3,5 km, är en sådan. För den som önskar längre sträcka finns den runda av skogsstigar och grusvägar som framgår av kartan nedan. Den går Ängessjön runt med ordentliga broar över Kvarnån (mellan Missjön och Ängessjön) och Bissjöån (Ängessjöns utlopp).

Sedan ett par år arrangeras ”Bissjöns Triathlon” med start och mål vid Ängessjöns badplats. I tävlingen ingår ca. 300 m simning, ca. 5 km cykling efter skogsvägar följt av ca. 4 km löpning genom mark och moras.