Motionsskidspåret i  Hökmark

 

Tyvärr har det traditionella skidspåret i Hökmark ännu inte kunnat prepareras pga. temperatur- och snöförhållanden. 
Förhoppningsvis skall det dock öppnas inom någon vecka bli klart och kunna öppnas öppnas. När så skett meddelas det bl.a.. på denna hemsida.