VÄGBELYSNING I BYARNA

Ca 90 personer deltog den 23 okt. i ett möte i Långviken angående kommunens regler för vägbelysningen på landsbygden. Från kommunen deltog Sara Keisu, Linnea Öhman ordförande resp. vice ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, samt Anders Sadio verksamhetschef för Belysningen i Skellefteå kommun. De  informerade, förklarade och svarade på frågor. Viktiga konstateranden under mötet var;

  • dialog med berörda boenden i byarna skall i fortsättningen ske innan större ändringar görs i deras befintliga belysningsanläggning.
  • de gamla reglerna gäller inte utan nya håller på att tas fram med målet att belysningen skall behållas i säkert skick.
  • kommunen håller på att besiktiga befintliga vägbelysningarna som är  upp emot 50 år gamla och i många fall i behov av akut underhåll.
  • vägbelysning är förutsättning för trafiksäkerhet, trygghet, hälsosynpunkt samt fortsatt inflyttning till byarna.