Ny Raningsbro

För ca 10 år sedan byggdes räckeslös Raningsbro över Bissjöån. Den har 2019 breddats och kompletterats med räcken som framgår av bilderna nedan.