Kompletterad Lekpark

Genom donation och eget arbete har badplatsen nu även en ”gungbräda”. Sedan tidigare finns rutschkana och gungställning. 
På liknande sätt har kanoterna kunnat repareras och målas. Svårt med så skadade farkoster som framgår av kanotbilden
.