Årsmöte 2019

Traditionsenligt hölls årsmötet den 1 maj på Idet. Maria Olofsson valdes till ordförande, Anna Persson och Emma Gustavsson till ledamöter sant Pontus Lundberg till suppleant i styrelsen. medlemsavgiften blev fortsatt 50 kr för enskild och 100 kr för familj.
Karin Persson och Asta Johansson avtackades för mångårigt fina insatser som ledamöter och andra goda insatser för byn. I samband med mötet genomförds  idékläckning med syfte att förnya och utveckla byns resurser. Styrelsen avser ha förslagen som underlag för sitt agerande.