Björnhanne skjuten

Den 23 aug. sköts en björn på Bissjöns marker.  Det var en ca. 10 år gammal hanne som vägde 140 kg. Byns namn lär betyda ”Björnsjön” vilket understryks av det som nu inträffat.  När en björn senast sköts på byns marker är inte känt men troligen var det på 1800-talet.
Senaste årtiondena har  björnar iakttagits på byns och grannbyarnas marker då och då. Det är dock minst 25 år sedan någon sköts i dessa trakter – i Vebomark. Klicka på länken Björnen efter skott  så ser Du björnen!