Älgjakten 2018

Under älgjaktens 2 första dagar sköt byns jaktlag 2 av tilldelade 4 stora älgar och dessutom en kalv. De stora var båda tjurar.
Älgjakten kan förutom själva jakten och kamratskapet ha underhållande inslag bl. a. av de slag som bilden nedan visar.

Finns det möss här frågar Lappugglans unge.