Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Cykeltrim 2018

HIF Gnistans cykeltrim avslutades i månadsskiftet aug./sept. 60 startpaket har sålts och ca 100 personer beräknas ha deltagit. Bland de 27 stämplade startkort som inlämnats har 7 priser lottats ut. Pristagare och vinster kan Du se på Prislista 2018

Senaste styrelsemötet

Vid mötetbehandlades bl.a. följande – Boverkets avslag av bidragsansökan för handikapptoalett – erfarenheter från sommarens evenemang – höstens och vinterns aktiviteter och fester Mer om ovanstående och hela protokollet läser Du på  P 2018-3

Årets älgjakt

Under älgjaktens 2 första dagar sköt byns jaktlag 2 av tilldelade 4 stora älgar och dessutom en kalv. De stora var båda tjurar. Älgjakten kan förutom själva jakten och kamratskapet ha underhållande inslag bl. a. av de slag som bilden

Väderstatistik

Under juni 2018 kom 61 mm regn vilket är nära medel för alla junimånader under senaste 10-årsperioden. Däremot har årets  maj, juli och augusti varit de torrast under 10-årsperioden.
Periodens nederbördsrikaste enskilda månader har varit ;maj 2015 med 113 och juli 2019 med 125 samt sept. 2013 med 127 mm.