Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


KULTURVANDRINGSLEDEN öppen för säsongen 2019

Kulturvandringsleden är öppnad med uppfräschad skyltning! Du är alltså åter välkommen att vandra i byns vackra naturen med många kulturinslag.  Leden har numera stationer där både hjärna, kropp och sinnen kan tränas. Rephoppning, dart och sittande mot vägg (typ Mästarnas

Kjell A, JEP & Torsten P på vandring runt Hökmarksträsket

5 motionstillfällen i grannbyn Hökmark

HIF Gnistan hälsar alla välkomna att delta i Träsket runt 5 torsdagar i följd med början denna torsdag, 16 maj. Start kl. 18 vid f.d. skolan.

Senaste styrelsemötet

Vid mötet behandlades bl.a. följande.* Nya styrelsens sammansättning* Föreningens sommaraktiviteter* Enquête och fortsatt arbete för byns bästa Mer om ovanstående och hela protokollet läser Du på P 2019 02

Väderstatistik

Under juni 2018 kom 61 mm regn vilket är nära medel för alla junimånader under senaste 10-årsperioden. Däremot har årets  maj, juli och augusti varit de torrast under 10-årsperioden.
Periodens nederbördsrikaste enskilda månader har varit ;maj 2015 med 113 och juli 2009 med 125 samt sept. 2013 med 127 mm.