Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Kulturvandringsvägen avskyltad

Kulturvandringsvägen är  avskyltad för säsongen. 33 vandrare har i år antecknat sig i besöksboken vid starten och totalt bedöms mer än 50 personer ha vandrat de 3 kilometrarna. Därtill kommer ett okänt antal av personer som endast gått för kommunens

Höstens Surströmmingskalas

Söndagen den 8 oktober kunde Bissjöbor och andra njuta av surströmmingskalas på Idet och samtidigt hjälpa människor i nöd. Det lyckade kalaset ordnades av Margit Lundqvist och Gunilla Stenström. 40 personer, medlemmar i Bissjöns Byaförening och sympatisörer deltog. De vuxna

Kulturvandringsvägen avskyltas

Kulturvandringsvägen håller nu på att avskyltas. Mer än 30 vandrare har i år antecknat sig i besöksboken vid starten och totalt bedöms mer än 50 personer ha vandrat de 3 kilometrarna under 2017. Du är trots detta välkommen att vandra

Väderstatistik

Under senaste årtiondet blev juni-aug. 2008 nederbördsrikast med sammanlagt 237 mm tätt följd av  2015 med 235 mm motsvarande period .
Sept. 2013 med 127 mm blev nederbördsrikaste enskild månad under senaste 10-årsperioden medan juni 2011 med 26 mm fick minsta månadsnederbörden. Årets juli med 48 mm har kanske upplevts som regnig men som staplarna visar har alla julimånader utom de 2010 och 2011 haft större nederbörd under senaste 10-årsperioden. Årets sept. med 122 mm har liksom sept. 2013 med 127 mm fått nästan dubbelt så mycket regn som övriga septembermånader.