Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Facit till bildgåtor julen 2017

Klicka på Facit    och kontrollera att Du löst årets julgåtor rätt.

Senaste styrelsemötet

Vid årets första styrelsemötet (24 jan) beslöts bl. a. följande; Valborgsmässofirande planeras ske med Majbrasa, grillmöjligheter m.m. Årsmöte hålls som vanligt på Idet den 1 maj kl. 11-1230. Efteråt finns möjlighet att äta byalunch till hyggligt pris. Arrangemang som planeras

Kulturvandringsvägen lockar

Fritidskontoret har nu redovisat antal sålda vandringskort och antal inlämnade sådana under 2017.  Bissjöns Kulturvandringsled har lockat 27   personer som lämnat in vandringskort efter att ha vandrat minst 3 av de 14 leder som kvalificerar till prisutlottning.  På länken

Väderstatistik

Under senaste årtiondet blev juni-sept. 2013 nederbördsrikaste period med sammanlagt 331 mm.
Sept. 2013 med 127 mm blev nederbördsrikaste enskild månad medan juni 2014 med 20 mm fick minsta månadsnederbörden. Årets juli med 48 mm har kanske upplevts som regnig. Staplarna visar dock att alla julimånader utom de 2010 och 2011 haft större nederbörd under senaste 10-årsperioden. Årets sept. med 122 mm har liksom sept. 2013 med 127 mm fått nästan dubbelt så mycket regn som övriga septembermånader.