Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Styrelsen 2016

Styrelsemötet den 6 sept.

Vid senaste styrelsemötet konstaterades bl.a. att planerat midsommarfirande, städdag och sommarlovsmete genomförts enligt plan samt att nya mattor till Idets farstu och korridor anskaffats och lagts in. Samma gäller torrläggningen av badplatsens parkering. Surströmmingsfest/pizzaafton kommer inte att erbjudas i höst

Kontroll Svarttjärn

Årets cykeltrim – pristagare

Naturpasset ordnas varje sommar av Hökmark IF Gnistan. Denna sommar såldes 53 paket vilket bör betyda att minst 100 personer cyklande besökt de 17 kontrollerna som alla hade anknytning till älgar och älgjakt.  27 stämplade startkort hade lämnats in när arrangemanget avbröts. Resultatet av

Årets älgjakt

Älgjakten mjukstartade måndag och tisdag (5-6/9) utan byte första dagen men 2 kalvar den andra. Mattias och Per Bodén sköt, på ståndskall, var sin av kalvarna efter 2 av lagets duktiga hundar.  Lördag-söndag 10-11/9 fälldes ytterligare en kalv denna gång av

Väderstatistik

I Bissjön, liksom inom Lövånger i övrigt, är Juli och Augusti som regel nederbördsrikast.
Under senaste årtiondet blev 2016 den nederbördsrikaste sommaren med sammanlagt 232 mm under juni-augusti tätt följd av  motsvarande period 2010 med 225 mm.
Juni 2009  med 125 mm blev nederbördsrikaste månad under senaste 10-årsperioden medan juni 2011
med 26 mm hade minsta månadsnederbörden.