Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Sportlovsarrangemang

Sportlovsfiska – Skida eller promenera för välgörenhet kl. 12-14 måndagen den 6 mars med start vid byns badplats. Där finns möjlighet att vara med i fisketävling, skidåkning eller promenader. Eld att värma sig vid och för grillning finns också där. Se Inbjudan

Facit Julgåtor

På  Facit  hittar Du rätt svar på  de bilder där man som julhuvudbry skulle identifiera byggnad eller föremål. Då det inte var någon tävling utan bara avsåg ge förströelse och ytterligare kunskap om byn behövde  lösningarna inte skickas in. Med förhoppningen att julgåtorna roade, gav förströelse och byakunskap

Senaste styrelsemötet

Torsdagen den 26 jan. hölls senaste styrelsemötet. Bland besluten noteras; Valborgsmäss och Årsmötet planerades att firas traditionsenligt Motionsaktiviteter och fisketävling planeras genomföras måndagen den 6 mars Protokollet i sin helhet kan Du läsa på Styrelsemöte 2017 1

Väderstatistik

I Bissjön, liksom inom Lövånger i övrigt, är Juli och Augusti som regel nederbördsrikast.
Under senaste årtiondet blev 2016 den nederbörds- rikaste sommaren med sammanlagt 232 mm under juni-augusti tätt följd av  motsvarande period 2010 med 225 mm.
Juni 2009  med 125 mm blev nederbördsrikaste månad under senaste 10-årsperioden medan juni 2011
med 26 mm hade minsta månadsnederbörden. September i år med 45 mm blev en av de tre torraste månaderna under nämnda period.

Med 45 mm blev årets september en av de tre nederbördsfattigaste månaderna under den senaste 10-årsperioden.