Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Finish för HIFG:s Cykeltrim

Du ser väl till att före den 27 aug. ha tagit minst 12 av kontrollerna i årets cykeltrim? Om Du gjort så blir Du, genom att lämna in startkortet där Du köpt startpaketet, före den 3 sept. med i sedvanlig

Bissjöns Triathlon

Årets tävling  lockade 22 deltagare och fler än 80 åskådare. De som tävlade simmade 400 m, cyklade 8 km och löpte 6 km genom skog och moras där bl.a. en blöt myr och två sjöar skulle korsas vadande och simmande.

Guidad vandring torsdagen den 3 aug.

Den guidade vandringen efter Kulturvandringsleden kunde genomföras trots den regniga eftermiddagen. Eftersom de fem deltagarna alla kände till byn och dess omgivningar sedan tidigare blev vandringen en gemytlig tur med utbyte av minnen i samtalston. Att ”Nyvägen” = ”Broängesvägen” byggdes

Väderstatistik

I Bissjön, liksom inom Lövånger i övrigt, är Juli och Augusti som regel nederbördsrikast.
Under senaste årtiondet blev 2016 den nederbörds- rikaste sommaren med sammanlagt 232 mm under juni-augusti tätt följd av  motsvarande period 2010 med 225 mm.
Juni 2009  med 125 mm blev nederbördsrikaste månad under senaste 10-årsperioden medan juni 2011
med 26 mm hade minsta månadsnederbörden. Årets juli med 48 mm har kanske upplevts som regnig men som staplarna visar har alla julimånader utom de 2010 och 2011 haft större nederbörd under senaste 10-årsperioden.