Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Guidad kulturvandring

Torsdagens den 24 juli arrangerades årets guidade vandring efter byns Kulturvandringsled. Till skillnad från tidigare år deltog denna gång bara 4 personer. De många arrangemangen på orten, värmen, ca 28 grader och myggrisken var kanske orsaker till manfallet. Turen avslutades

Anttis triathlon

De 27 deltagarna i årets upplaga av Anttis Triathlon simmade ca 400 m, cyklade ca 6 km och löpte/vadade ca 5 km i skog, moras och över sjöar och vattendrag.På damernas högsta prispall hamnade; Josefin Kourtoplor och på herrarnas; Adam

Kompletterad Lekpark

Genom donation och eget arbete har badplatsen nu även en ”gungbräda”. Sedan tidigare finns rutschkana och gungställning. På liknande sätt har kanoterna kunnat repareras och målas. Svårt med så skadade farkoster som framgår av kanotbilden .

Väderstatistik

Under maj-juli kom det i år 190 mm regn. Det är mer än dubbelt så mycket som samma period 2018 då det bara kom 88 mm.
Senaste 10-årsperioden nederbördsrikaste enskilda månader har varit ;maj 2015 med 113 och sept. 2013 med 127 mm.