Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Motion gav Trisslott

Motionerade och vann trisslott under juni det gjorde Johanna Renberg,  Selet.23 motionärer skrev under juni in sig i blocket i HIFG:s låda vid grillplatsen vid bron där Gammvallsvägen skär Bissjöån (Gammsåga). Även Du kan ta chansen att både motionera och

Deco och åhörarbild

Friluftsgudstjänst 14 juni

Söndagsgudstjänsten hölls på badplatsen vid Ängessjön med deltagare från flera grannbyar. Den leddes av komminister Sara P och hade 15-20 deltagare.  Kollekten gick till kyrkans barnverksamhet i Lövånger. Teman för dagen  ”Liv vid och av vatten, människans uppdrag att sköta

Sommarfisketävling 13 juni

Fisketävling, med ett femtontal deltagare, genomfördes som inledning på sommaren i strålande väder. Pris för största fisk, flest fiskar samt ett för ”fair play” delades ut av Eddie P som arrangerade för byaföreningen. På länken kan Du se bilder från

Väderstatistik

Av diagrammet framgår att årets sommar , maj-sept., med sammanlagt 338 mm blev den 3:e nederbördsrikaste under senaste 10-årsperioden.
Mesta nederbörden kom 2015 med 412 mm. Näst största kom 2017 med 342 mm.
Minsta nederbörden under nämnda månader kom 2018 med endast 171 mm som bara blir ca. hälften av årets.