Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Ändrat Valborgsmässofirande !

Svårbrännbar brasa och lerig väg har gjort att firandet flyttats till annan plats och med mindre brasor. Klicka på  Inbjudan Valborg 2018 för att se När? Var? Hur?

Årsmöte 2018

Byaföreningens årsmöte sker traditionsenligt på Idet den 1 maj kl. 11-1230. På agendan finns som vanligt val av funktionärer, information om och planering av  verksamheten m.m. Därefter kommer  ett par elbilsägare i Mellanbygden att berätta om sina erfarenheter av att

Senaste styrelsemötet

Vid årets första styrelsemötet (24 jan) beslöts bl. a. följande; Valborgsmässofirande planeras ske med Majbrasa, grillmöjligheter m.m. Årsmöte hålls som vanligt på Idet den 1 maj kl. 11-1230. Efteråt finns möjlighet att äta byalunch till hyggligt pris. Arrangemang som planeras

Väderstatistik

Under senaste årtiondet blev juni-sept. 2013 nederbördsrikaste period med sammanlagt 331 mm.
Sept. 2013 med 127 mm blev nederbördsrikaste enskild månad medan juni 2014 med 20 mm fick minsta månadsnederbörden. Årets juli med 48 mm har kanske upplevts som regnig. Staplarna visar dock att alla julimånader utom de 2010 och 2011 haft större nederbörd under senaste 10-årsperioden. Årets sept. med 122 mm har liksom sept. 2013 med 127 mm fått nästan dubbelt så mycket regn som övriga septembermånader.