Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Visa motionsbefrämjande åtgärd coronavåren 2020

Motion kan ge trisslott

Nära vindskyddet vid korsningen Gammvallsvägen/Bissjöån finns nu möjlihet att skriva upp sitt namn under motionsrundor oberoende av vilka rundor man varit ute på. Listan finns i en röd postlåda och månadsvis dras vinnare av trisslotter bland de som skrivit in

INFARTERNAS SKYLTNING UPPFRÄSCHAD

Våren 2020 målades 3 st. välkomstskyltar vid byns infarterna om och sattes tillbaks på ursprunglig plats. Ommålad skylt sätts tillbaks.

Lodjur fällt i Nolbyn

Den 2:a mars fälldes en vacker lodjurshanne av ett jaktlag med bl a jaktledning och hundförare som har rötter i Bissjön. Två av jägarna med lodjuret och hundarna samt en tidningsartikel om detta hittas på länkarna jaktbild och  norran

Väderstatistik

Av diagrammet framgår att årets sommar , maj-sept., med sammanlagt 338 mm blev den 3:e nederbördsrikaste under senaste 10-årsperioden.
Mesta nederbörden kom 2015 med 412 mm. Näst största kom 2017 med 342 mm.
Minsta nederbörden under nämnda månader kom 2018 med endast 171 mm som bara blir ca. hälften av årets.