Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Majbrasa och Årsmöte

Valborgsmässoafton ordnas Majbrasa och den 1 maj hålls Årsmöte traditionsmässigt på Idet. Tider dagordning m.m. hittar Du på Inbjudan

Dialektord – Facit

Med julhälsningen 2018 följde en lista med utvalda dialektord på Lövångersmål. De användes under tidigt 1900 – tal och nedtecknades 1980 av Herbert Edvardsson och Axel Holm.Här kan Du se hur Din översättning stämmer FACIT

Senaste styrelsemötet

Vid mötet behandlades bl.a. följande.* Föreningens ekonomi,* Valborgsmässofirande den 30 april,* Årsmöte den 1 maj,* Ev. dag med motionsarrangemang med start vid samt bakning i lagbagarstugan,* Vårträff på badplatsen söndagen den 2 juni med speciella barnaktiviteter. Mer om ovanstående och

Väderstatistik

Under juni 2018 kom 61 mm regn vilket är nära medel för alla junimånader under senaste 10-årsperioden. Däremot har årets  maj, juli och augusti varit de torrast under 10-årsperioden.
Periodens nederbördsrikaste enskilda månader har varit ;maj 2015 med 113 och juli 2009 med 125 samt sept. 2013 med 127 mm.