Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Städ-bygg-underhållsdag

Lördagen den 27 maj  hjälps vi alla åt att göra Bissjön ännu trivsammare.  Inbjudan  har delats ut i byns postlådor. Samling sker vid Idet klockan 12 för att i grupper städa, underhålla,  bygga och göra annat som Du kommer på eller

Senaste styrelsemötet

Tisdagen den 11 maj hölls senaste styrelsemötet. Bland besluten noteras; Styrelsen konstituerades,  Föreningen skall betala ett gruslass till badvägen, Tre deltagare skall anmälas till Fritidskontorets träff i Svarttjärn den 1 juni.  Städ- och byggdag, sommarlovsmete, midsommarfirande och vandring är planerade sommaraktiviteter Protokollet i

Stora fågeläventyret – fågelbingo

Lördagen den 6 maj ordnade  Byaförening  ett fågelskådaräventyr i Bissjön. De fler än 30 deltagarna rapporterade att de sett minst 27 fågelarter under de två timmar som aktiviteten pågick. Individuellt hade Eddie Kokko tävlande i barnklassen med 20 arter sett

Väderstatistik

I Bissjön, liksom inom Lövånger i övrigt, är Juli och Augusti som regel nederbördsrikast.
Under senaste årtiondet blev 2016 den nederbörds- rikaste sommaren med sammanlagt 232 mm under juni-augusti tätt följd av  motsvarande period 2010 med 225 mm.
Juni 2009  med 125 mm blev nederbördsrikaste månad under senaste 10-årsperioden medan juni 2011
med 26 mm hade minsta månadsnederbörden. September i år med 45 mm blev en av de tre torraste månaderna under nämnda period.

Med 45 mm blev årets september en av de tre nederbördsfattigaste månaderna under den senaste 10-årsperioden.