Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Höstpromenad, våfflor & Världens Barn

Söndagens Höstpromenad med våfflor blev ett lyckat arrangemang där deltagarna  kunde både göra och äta gott.  De fler än 40 vuxna deltagarna och fler än 15 barn som deltog promenerade och åt våfflor. Intäkterna, 4300 kr, kunde skänktes ograverat till  Världens Barn då medlemmar i byaföreningen skänkt

Bortre traktorn rullar balar medan den hitre plastar in dem

Kulturvandringsvägen

Kulturvandringsleden är nu avskyltad för säsongen 2016! Du är trots detta välkommen att vandra i byns vackra natur både nu och kommande säsonger. Leden är numera en av de 13 leder inom Skellefteå som kommunens ”Vandringskort” omfattar och ger möjlighet till både naturupplevelser

Styrelsen 2016

Styrelsemötet den 6 sept.

Vid senaste styrelsemötet konstaterades bl.a. att planerat midsommarfirande, städdag och sommarlovsmete genomförts enligt plan samt att nya mattor till Idets farstu och korridor anskaffats och lagts in. Samma gäller torrläggningen av badplatsens parkering. Surströmmingsfest/pizzaafton kommer inte att erbjudas i höst

Väderstatistik

I Bissjön, liksom inom Lövånger i övrigt, är Juli och Augusti som regel nederbördsrikast.
Under senaste årtiondet blev 2016 den nederbörds- rikaste sommaren med sammanlagt 232 mm under juni-augusti tätt följd av  motsvarande period 2010 med 225 mm.
Juni 2009  med 125 mm blev nederbördsrikaste månad under senaste 10-årsperioden medan juni 2011
med 26 mm hade minsta månadsnederbörden. September i år med 45 mm blev en av de tre torraste månaderna under nämnda period.

Med 45 mm blev årets september en av de tre nederbördsfattigaste månaderna under den senaste 10-årsperioden.