Bissjön är en liten by som ligger c:a en mil nordväst om Lövånger. Här bor ett 50-tal människor i 18 hushåll. Sommartid tillkommer ett antal stugägarfamiljer.

I "Jordha boocken" från 1543 finns byn omnämnd som "Björnasjön" med sju bönder enligt Gustav Vasas skatteläggning. Där framgår också att en kvarn fanns i byn.
På 1700-talet fanns 7 bönder, 6 skvaltkvarnar och Lövångers socknens enda sågverk i byn.
Vid 1890-års folkräkning bodde 136 personer i byn, 72 av manligt och 64 av kvinnligt kön. 51 var under 16 år.
1996 var innevånareantalet 60 i de 19 hushållen. 19 var män och 23 kvinnor. 23 var barn fördelade på 14 flickor och 9 pojkar.
2005 finns 54 fast boende i byn. Av dessa är 9 under 16 år gamla. 26 är av kvinnligt och 28 av manligt kön.
2008 finns 46 fast boende i byn. Av dessa är 3 under 16 år gamla. 22 är av kvinnligt och 24 av manligt kön.
2011 finns 41 fast boende i byn. Av dessa är 4 under 16 år gamla. 19 är av kvinnligt och 22 av manligt kön. 21 personer är 2011 fritidsboende i byn
2013 finns 37 fast boende i byn. Av dessa är 6 under 12 år gamla. 17 är av kvinnligt och 20 av manligt kön.

Byn elektrifierades 1918 och första bilvägen byggdes under 1920-talet. (Ytterligare historik finns i Bissjöboken).

Aktuellt i byn


Midsommarfrukost

Börja midsommarfirandet med frukost på badplatsen vid Ängessjön! Inbjudan  som bl.a. delats ut i byns postlådor visar program, tider m.m.

Årsmöte 2019

Traditionsenligt hölls årsmötet den 1 maj på Idet. Maria Olofsson valdes till ordförande, Anna Persson och Emma Gustavsson till ledamöter sant Pontus Lundberg till suppleant i styrelsen. medlemsavgiften blev fortsatt 50 kr för enskild och 100 kr för familj.Karin Persson

KULTURVANDRINGSLEDEN öppen för säsongen 2019

Kulturvandringsleden är öppnad med uppfräschad skyltning! Du är alltså åter välkommen att vandra i byns vackra naturen med många kulturinslag.  Leden har numera stationer där både hjärna, kropp och sinnen kan tränas. Rephoppning, dart och sittande mot vägg (typ Mästarnas

Väderstatistik

Under juni 2018 kom 61 mm regn vilket är nära medel för alla junimånader under senaste 10-årsperioden. Däremot har årets  maj, juli och augusti varit de torrast under 10-årsperioden.
Periodens nederbördsrikaste enskilda månader har varit ;maj 2015 med 113 och juli 2009 med 125 samt sept. 2013 med 127 mm.