Kulturvandringsvägen avskyltad

Idag har Kulturvandringsvägens informationsskyltar tagits in för vinterförvaring. Snitsling och annan vägvisande märkning finns dock kvar så att den som så önskar kan vandra men då utan information om fornlämningar, växter och annat som ges på borttagna skyltar.
Alla vandrare är välkomna åter till säsongen 2024 med uppfräschad skyltning inför start i maj om klimatet då tillåter.