Stora fågeläventyret – fågelbingo

Lördagen den 6 maj ordnade  Byaförening  ett fågelskådaräventyr i Bissjön. De fler än 30 deltagarna rapporterade att de sett minst 27 fågelarter under de två timmar som aktiviteten pågick. Individuellt hade Eddie Kokko tävlande i barnklassen med 20 arter sett flest och fler än någon i vuxenklassen.  Bland de fåglar som sågs hörde kanske Tornfalk, Enkelbeckasin, Storspov och Grönfink till de mest nämnbara.  Hela överskottet från arrangemanget, ca 1000 kr, skänktes till UNHCR:s insamling till ”Barn på flykt”.