Skolavslutning 1953

Skolavslutning 1953 (2 år före skolans nedläggning)

 

skolavslutning1953

Mammorna är fr. v: Linnea Nordqvist, Anna Lundqvist, Emmy Viklund, Ingrid Bodén, Henny Rönnlund (mattant), Adelina Johansson (lärare), Berta Skog, Ally Lundqvist, Britta Lundmark. Eleverna i mellersta raden fr.v: Karin Wikström, Kurt Viklund, Siri Skogh, Gunhild Bodén, Berit Lundqvist, Sören Lundqvist, Doris Hansson, Lennart Lundqvist, Bernt Lundqvist, Lars Wikström, Per-Olov Andersson Mellersta raden fr.v: Ingemar Lundmark, Torsten Lundqvist, Lars-Erik Hansson samt Ulrika Lundqvist & Kristina Lundmark som då ännu inte har börjat skolan.

 

Återgå till Fakta, Minnen mm