Protokoll

P 2015-04

 

Protokoll från styrelsemöte med Bissjöns Byaförening

 

Tid & Plats:       Fredagen den 6 nov. 2015, Idet (Mikael L).

 

Närvarande:      Asta Johansson, Mikael Lundmark, Anna Persson, Karin Persson (ordf.), Maria Persson, Jan-Erik Pettersson

Jerry Olofsson

 

§1     Ordföranden öppnar mötet och Jerry O utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

 

§2     Föreslagen dagordning och kallelse godkänns

 

§3     Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna med konstaterande att kvarstående frågor har egen punkt på

dagens agenda.

§4     Mikael L meddelar att det nu finns 25669 kr (21 aug=26173) på föreningens bankkonto och i kassan 4152 kr

(21 aug = 1702 kr).

 

§5     Planerna att förse Träskbron, vid Robert Anderssons, diskuterades åter. Då räcken riskerar att bli till hinder för vissa

fordon och  räckena skulle kräva återkommande tillsyn och underhåll avskrevs projektet för tillfället.

 

§6     Ombyggnad som förutom farstun även tar skafferiet och skrubben bakom i anspråk är senaste dassalternativet. Om detta skall vara handikappanpassat och därmed bidragsberättigat krävs dock fritt utrymme om 90 cm intill toalettstol som plats för rullstol. Jan-Erik P fortsätter utredning med hjälp av Erland Lundqvist.

 

§7     Olika sätt att torrlägga parkeringen vid Ängessjöns badplats diskuterades åter. Viss dikning, fiberduk över det sankaste partiet norr om nedfartsvägen och fyllmaterial på duken nämndes som tänkbart alternativ.

Det uppdrogs till Jerry O att med markägare Sören Lundqvist klara ut vad som får göras samt till Mikael L att höra med Arne Holmér om möjligheter att få tag på fyllningsmassor för överkomligt pris.

§8     Det uppdrogs till Maria P att anskaffa 50 st svarta mössor med överenskommen logga. På 20 av mössorna skall texten vara vit och på vardera 15 blå resp. rosa. Mössorna som lär kosta 100 kr per styck skall säljas för 130 kr per st.

 

§9     Karin P, Asta J med flera rapporterade från Byapizzan att överskottet blev ca 2500 kr. De ansåg också att vid liknande tillfälle under 2016 är 60 pizzor ett lämpligare antal att baka än de 72 som denna gång bakades och som delvis fick säljas ut efteråt.

 

§10  Anna P rapporterade att julfest i år skall arrangeras i samarbete med Hökmark den 6 dec. (2:a advent). Träning inför Luciatåget skall ske vid två tillfällen innan.

Anna P bjuder in via Facebook och JEP via hemsidan och flygblad.

 

§11  Byavandring/skidtur med bingo och/eller tipsrunda nämndes som önskvärt vinterarrangemang. Ev. överskott från sådant arrangemang skulle då kunna skänkas till välgörande ändamål.

 

§12  JEP rapporterade inbjudan till Landsbygdsdag med intressant innehåll i Mensträsk, Norsjö lördagen den 14 november.

 

§13  Uppdrogs till JEP att be tidigare års Julkryssgörare att även nu göra liknande att distribueras tillsammans med styrelsens julhälsning. Om så ej kan ske lovade JEP att göra annat huvudbry. I båda alternativen skall Bissjömössa lottas ut bland insända lösningar.

 

§14  Under övriga frågor informerade JEP om att nu finns minst 5 kontroller för Geocaching inom byn.

 

§15  Beslutas att hålla nästa styrelsemöte onsdagen den 4 feb. 2016. Tid och plats bestäms senare.

 

§16  Då inga ytterligare frågor föreligger förklarar ordföranden mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                     Justeras
JE Pettersson                                         Karin Persson                              Jerry Olofsson