Välkommen till Bissjön!

En levande by i Västerbotten

Sidor på sidan

Här på sidan kan du hitta både det ena och det andra!

Byaresurser

Bagarstuga, osv

Besöksmål

Kulturvandringsled, badplats, soldatrote och fågelskådartorn.

Fritid

Bad, jakt, fiske, hästar och motion.

Byaförening

Byastuga, styrelse, stadgar, medlemsskap, fakta och minnen.

Företag

Jord- och skogsbruk, bigård, företagsstöd och fordonsbelysning.

Karta

Handritad, orienteringskarta och Google maps.