Norrbotniabanan 2008

Norrbotniabanans eventuella sträckning genom Bissjöns marker.
Bybor deltog i samrådsmötena i Ånäset och Bureå den 21 & 22 februari 2007 samt i informationsmöten på samma orter den 20 och 22 augusti 2008.

Efter samrådsmötena lämnades synpunkter till Er i skrivelse daterad 2007-03-03 (bifogas).

Vid byaföreningens styrelsemöte den  2008 behandlades innehållet vid nämnda informationsmöten. Detta utmynnade i följande synpunkter som vi begär att Ni skall beakta i den fortsatta planeringen.

 

De synpunkter som framfördes 2007 kvarstår och påminns om.

Att alternativet Ö2:2 finns med förvånar oss då det enligt utredningen innebär längre sträcka och kostar ca 1 miljard kr. mer än Ö2:1. Den stora kostnadsskillnaden borde innebära att de objekt som enligt rykte kan tala emot Ö2:1 kan flyttas med bibehållen ekonomisk fördel för den sträckningen.

Ö2:2 kräver jämfört med Ö2:1 att mera jordbruksmark tas i anspråk för järnvägen och för överskådlig tid förstör möjligheterna att nyttja god odlingsmark som inte är ersättningsbar i trakten.

För att förbilliga bygget och samtidigt undvika transport av farligt gods genom stadskärnorna föreslås att städernas resecentra byggs i städernas utkanter.

 

 

M.v.h.

Kenneth Lundkvist

Adress:   Bissjöns Byaförening

Ordförande

c/o JE Pettersson

Bissjön 115

93010 Lövånger

tfn. 0913 20038

070 3667869

 

 

Åter till Fakta, Minnen mm