”Maaten förr i tiin”

Under vinterhalvåret 2015-16 genomfördes en matlagningskurs där vanliga rätter i Lövångerbygden i mitten av 1900-talet lagades. Recepten och tankar kring dåtidens mat har nu dokumenterats i ett häfte som kan köpas för 50 kr/st.