Infrasatsningar

Stora infrastruktursatsningar i byn hösten 2009

Hösten 2009 påböjades bygget av ny bro över Bissjöån, markförläggning av kraftledningar och utbyggnad av maskinhall i byn. Den gamla bron som rasade den 12 maj hade byggts i mitten av 1950-talet.

Tyvärr byggs nu en gammeldags betongbro i stället för den av byaföreningen önskade moderna träbron.

Vägverket började, med NCC som huvudentreprenör börjat bygga permanent bro över Bissjöån i sept. 2009.

Återgå till Fakta, Minnen mm