Guidade Gruppvandringar

Den första grupp som vandrade Kulturvandringsleden 2018 blev ett 10 – tal medlemmar från Sv. Turistföreningens avdelning i Skellefteå. De beskriver sin upplevelse i följande Tidningsnotis .
En knapp vecka senare gjorde ansvariga för vandringsleder runt om i kommunen och dito på Fritidskontoret Bissjön äran att vandra en del av leden och hålla ett möte i byalokalen Idet.
Den för ca 60 år sedan nedlagda sågen vid ledens start blev första sevärdhet. Den följdes av liggande höna och 3-4000 år gamla  bronsrösen och Gammvallsvägen som finns belagd sedan  1660-talet. Skyltar med traktens flora, f.d. skola/bönhus, ”Visningsboa”, kvarn- och sågplatser,  bebyggelse från senaste århundrandena samt aktivitetsstationer var exempel på senare tiders kulturinslag i byn.
Den 26 juli gjordes en tredje organiserad vandring. Då var det i huvudsak vandrare från näraliggande orter som tog chansen att få se byns sevärdheter och uppdateras i lokalhistoria. Tidningen Mellanbygdens reportage från den vandringen kan Du läsa här Tidningsreferat