Byafakta mm

PROJEKT INVENTERING OCH KARTLÄGGNING AV BESÖKSMÅL m.m

 

Vision: Utveckla besöksnäringen i Lövångersbygden”

 

By/Område: Bissjön, Lövånger

INVENTERING OCH KARTLÄGGNING AV BESÖKSMÅL m.m

Antal invånare: 41 fast boende och 21 fritidsboende
Närmsta tätort: Lövånger
Avstånd närmsta tätort: 7 km
Infrastruktur/kommunikationer:

Buss/flyg/bil

Restider till flygpl., tätorter.

Tillgänglighet/förbindelser mm

En skolbuss per dag, egna bilar, 20 minuters bilfärd till Skellefte Airport
Närmsta flygplats/avstånd: 30 km
Service i byn: affär/bensin/post/bank/ mm? Ingen
Föreningar i byn:

Antal/Vilka

Byaförening, jaktklubb, samfällighetsförening och flera vägföreningar
Företag i byn:

Antal/vilka?

6 (Farmartjänst med legoarbeten, Karl Magnus Bodén, Perssons Lantbruk. Perssons Fastigheter, Karlfors Gård, Bissjö Bigård, JEP:s Företagsstöd + alla övriga jord- och skogsägare
Vilka besökare har byn/området idag?

Var kommer de ifrån och när kommer de? Är de privatpersoner eller affärsresenärer/företag?

Privatpersoner, fågelskådare, svamp- och bärplockare, vandrare i skog och mark samt efter iordningställd kulturvandringsled, jägare som köper jaktkort av byns jakträttsinnehavare
Vilka aktiviteter och arrangemang erbjuds idag?

Hur ser det ut i ett Året Runt Perspektiv?

Kulturvandring, jakt och fiskearrangemang.Valborgsmässofirande, Surströmmingskalas, Fiske, (-tävlingar), Julfest, tillfälliga arrangemang som byavasa, mataftnar, brännbollsturneringar samt ”fördrag” (berättelser) ang. exempelvis pågående fågelforskning, byns historia o.d.

Bakning i byns bagarstuga. Visning av f.d skolhus som numera är byastuga (Idet) samt Visningsboa (litet

”museum”) där gamla verktyg m.m. visas.

Hur går Marknadsföring & försäljning till idag?

–   hur når vi våra gäster/besökare?

Flygblad inom byn och till fritidsboende. Hemsida på nätet.
Finns hemsidor/broschyr? www.skelleftea.org/bygden/bissjon
Vilka kontakter har ni med

Turistbyrån idag?

Få men ex. Kulturvandringsleden brukar annonseras i deras turistbroschyr.
Finns kartor, vägbeskrivningar,  Infoskyltar. Till/ och inom byn?  Ja! Vid alla infarter samt vid Kulturvandringsledens startpunkt. På och vid byastugan med monumentet Milleiumpyramiden.
KULTURHISTORIA
Hur gammal är byn? Första dokumenterade är från 1543 då byns 6 hemman med ägarnas namn finns förtecknat. bronsåldersrösen inom byn visar att folk funnits i trakten i minst 4000 år
Spår efter människor i landskapet:

Historia, kulturer & Kulturarv?

Se ovan och på hemsidan
Kulturhistoriska byggnader Åtminstone tre av byns timmerhus fanns på 1700-talet. (Sommarhus och visthusbod på Bissjön nr. 3 samt sommarhus på Bissjön nr 4.)
Finns kulturminnen? Vilka? Alla gamla vägar och stigar, alla kavelbroar samt grunder efter vattendrivna sågar, kraftstation, kvarnar i åar och bäckar inom byns gränser. Ruiner efter ett par sågverk från 1900-talets början samt alla byggnader, odlingar och dikningar som krävdes under småbrukens tid under 1900-talet. Spår efter tjärdalar och kolmilor. Ruiner efter soldattorp.
Fornlämningar? Vilka? Ett tiotal bronsåldersrösen, en liggande höna. (Se hemsidan)
Sägner & Skrönor? Nej, men intressanta mer och mindre sanna berättelser från de senaste århundradena
Kulturhistoriska traditioner/aktiviteter:

Bygdespel, berättarafton,

Viskvällar, måltidsupplevelser,

Prova på hantverk, marknader mm?

Endast tillfälliga måltidsupplevelser dit allmänheten varit inbjuden har förekommit. Afton med tysk mat som tema är exempel)
Finns: café/restaurang/gästgivaregård

El.dyl?

Vilka? Nej!
Lokala mattraditioner?

Forts….(lok mat..) Vilka?

Inte specifikt för byn men för Lövånger och Skelleftetrakten. Ex. är Strömming, sik, lax och insjöfisk samt palt, finka, blöjta och kalvdans.
Lokala specialitéer? Vilka? Bissjöbruttun. I övrigt se ovan.
Förädlade råvaror?  Vilka? Älgkött. Honung. Bröd (Ojäst tunnbröd och det vi kallar ljusugnsbröd)
ÖVRIGA KULTURAKTIVITETER/Vilka?
Författare/berättare Kan någon gång förekomma i samband med arrangemang enligt ovan
Sång & Musik Kan någon gång förekomma i samband med arrangemang enligt ova
Konsthantverkare
Slöjd/Hantverk
Konstnär Ett antal stubbar mitt i byn har vid ett par tillfällen omskapats till skulpturer
Museer & Utställningar Se ovan!
Lanthandel Nej
Övrigt
NATURGEOGRAFI & HISTORIA
Naturgeografiskt område: Norra Norrlands kustland
Naturtyper: Havs, skogs- och jordbrukslandskap
Spår av aktiva processer i landskapet Se ovan
Naturminnen Se ovan
NATUR & FRILUFTSLIV
Naturreservat

Särdrag/längd/resurser . t ex

Rastplatser/infotavlor/skyltning

Vid sjön Lilla Lövvattet har f.d fäbodställe som nu är igenväxt med stor blandskog med inslag av jättestora aspar avsatt till naturreservat. Där finns också en rastkoja öppen för allmänheten.

Vid Ängessjön finns en vedeldad byabastu och ett dass och där Kulturvandringsleden korsar Bissjöån ett vindskydd med grillring. Vid Träsket finns ett bra fågelskådartorn

Flora & Fauna Remarkabla träd (stor tall, hängbjörk och ovan nämnda reservats växter)
Bär & Svamp Finns oftast rikligt inom byns marker
Utsiktsplatser Fågelskådartorn vid sjön Träsket.
Paddelvatten Både Ängessjön och Bissjöån är åtminstone under större delen av sommaren lämliga paddelvatten
Cykelleder Ja, men inte skyltade
Vandringsleder Dels ovan nämnda Kulturvandringsled och dels icke utmärkta stigar och ga vägar inom byns marker
Skoterleder Anslutning finns från byn till leden Lövånger – Bureå/Skellefteå
Klättring Nej
Fiskeaktiviteter Ja fritt i byns åar och sjöar. Iblan har pimpel- resp. metartävlingar anordnats.
Jakt Ja! Jaktkort gällande småvilt säljs till icke markägar i byn samt i ett mindre antal till utombyssa.
Ridning Ej organiserat men hästar har även under senare år funnits hos boende i byn
Andra utomhusaktiviteter
BOENDE/vad-var?
Hotell Nej
Camping Efter överenskommelse med markägare samt vid byns icke offentliga badplats
Konferens Nej
Enskild stuga Nej
Stugby Nej
Hembygdsgård Nej
Annan form av boende Nej
LOKALA GUIDER
Områden/specialkompetens,

Tex, jakt/fiske/flora/kulturhistoria mm

Ja det finns. Även guidning på engelska och tyska erbjuds.
Tillgängliga guider Ann-Britt och Horst Demberger. Jan-Erik Pettersson. Medlem i jaktlaget beroende på när och vad som önskas.
LOKALER TILL UTHYRNING Byns bagarstuga hyrs ut till de som vill baka och byastugan till festarrangörer. Byastugans uthyrning finns annonserad även på kommunens hemsida. (Fritidskontoret)
UTRUSTNING TILL UTHYRNING ?
SAMARBETE ?
Samarbete inom byn? Idag?

Kring vad, hur och med vilka?

I framtiden?

Kring vad, hur,när, var och med vilka?

Genom ovan nämnda föreningar vars namn visar verksamheten
Samarbete mellan byar i området? Idag?

Kring vad, hur och med vilka?

I framtiden? Kring vad, hur, när, var och med vilka

Tjejträff ordnas i samarbete mellan Bissjöns och Hökmarks damer

Några år har Brännbollsturneringar ordnats i samarbete med andra byar

AKTUELLA IDÉER & PROJEKT

Vad skulle jag/vi vilja förverkliga vad gäller utveckling av fler besöksmål

Att någon/några av byns innevånare hyrde ut stugor för enskilda övernattningar samt för typ bo på landet under vecka/-or.
Vilka resurser skulle jag/vi behöva för att förverkliga detta? Någon med vilja och ork som känner för detta.
BEHOV AV UTBILDNING & KOMPETENSUTVECKLING

Finns detta och isåfall vad?

 

Svaren har utarbetats av Mikael Lundmark, Erland Lundqvist, Kenneth Lundkvist och Jan-Erik Pettersson vid träff onsdagen den 30 mars 2011

 

Återgå till Fakta, Minnen, mm