Rapport från Årsmötet

Årsmöte med flyktinginformation och paltlunch.

Bissjöns byaförening höll traditionsenligt sitt årsmöte den första maj med ett 25- tal medlemmar och två representanter för flyktingmottagningen i Lövånger som deltagare.
Karin Persson valdes till ordförande, Jan-Erik Pettersson och Asta Johansson till ledamöter samt Jerry Olofsson till Suppleant i styrelsen. Gångna årets intäkter och utgifter samt verksamheten redovisades och godkändes.
Idets, badplatsens, Kulturvandringsledens och fågelskådartornets underhåll samt planerade sommaraktiviteter med bl.a. metartävling och midsommarfirande redovisades också. Hela protokollet kan Du läsa på  Årsmötesprotokoll 2015
Direkt efter mötet berättade Anitha Lundqvist och Yayue Dalaus, flykting från Uganda, om hur de asylsökande bor och lever i Lövånger. De berättade också att frivilliga i Lövångerbygden aktiverar och utbildar de asylsökande genom att ordna språkkaféer och andra samlingar flera gånger i veckan. Väntan på Immigrationsverkets beslut blir ofta mer än årslång så aktiviteterna är både uppskattade och viktiga för att bryta tristessen.  Årsmötet avslutades därefter med lunch på flera sorters hemlagade paltsorter.