Karelaren suddens första älgkalv i sept 2019

Älgjakten 2019

Under älgjaktens 2 första dagar sköt byns jaktlag 3 älgar, en tjur och 2 kor. Med ytterligare en tjur söndagen den 8 sept. hade 4 av tilldelade 5 stora älgar fällts och nu sista veckan i sept. är samtliga stora fällda och endast kalvar är tillgängliga.