Kjell A, JEP & Torsten P på vandring runt Hökmarksträsket

5 motionstillfällen i grannbyn Hökmark

HIF Gnistan hälsar alla välkomna att delta i Träsket runt 5 torsdagar i följd med början denna torsdag, 16 maj. Start kl. 18 vid f.d. skolan.