Vinterviste i byn

Har Du sett att Tomtebobarnen flyttat till Vintervistet här i Bissjön? Det är ca 50 m från Ga Vallsvägens bro över Bissjöån som Du kan se på bilden