VÄGBELYSNING I BYARNA

Publicerad: 2019-11-01

Ca 90 personer deltog den 23 okt. i ett möte i Långviken angående kommunens regler för vägbelysningen på landsbygden. Från kommunen deltog Sara Keisu, Linnea Öhman ordförande resp. vice ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, samt Anders Sadio verksamhetschef för Belysningen i Skellefteå

Ny Raningsbro

Publicerad: 2019-10-25

För ca 10 år sedan byggdes räckeslös Raningsbro över Bissjöån. Den har 2019 breddats och kompletterats med räcken som framgår av bilderna nedan.

Kulturvandringsleden är avskyltad

Publicerad: 2019-10-01

Kulturvandringsledens informationsskyltar är intagna för vintern.  Men alla är välkomna att vandra den utmärkta leden trots att nämnda informationsskyltar är borta. Ett tjugotal vandrare har i sommar antecknat sig i besöksboken. Totalt bedöms mer än 50 personer ha vandrat de

Prislista Cykeltrim 2019

Publicerad: 2019-09-18

HIFG:s cykeltrim 2019 har avslutats. med 47 sålda Naturpass bedöms ca. 100 personer ha deltagit. Tema för arrangemanget har varit Norrbotniabanan, Gruvdrömmar/utmål i byarna, Naturens underverk. Vinnare av de 10 priser som utlottades bland deltagarna ser Du på länken  Prislista

Älgjakten 2019

Publicerad: 2019-09-03
Karelaren suddens första älgkalv i sept 2019

Under älgjaktens 2 första dagar sköt byns jaktlag 3 älgar, en tjur och 2 kor. Med ytterligare en tjur söndagen den 8 sept. hade 4 av tilldelade 5 stora älgar fällts och nu sista veckan i sept. är samtliga stora