Senaste styrelsemötet

Vid mötetbehandlades bl.a. följande
– Boverkets avslag av bidragsansökan för handikapptoalett
– erfarenheter från sommarens evenemang
– höstens och vinterns aktiviteter och fester
Mer om ovanstående och hela protokollet läser Du på P 2018-3