Senaste styrelsemötet

Vid mötet behandlades bl.a. följande.
* Nya styrelsens sammansättning
* Föreningens sommaraktiviteter
* Enquête och fortsatt arbete för byns bästa
Mer om ovanstående och hela protokollet läser Du på P 2019 02