Guidade Gruppvandringar

Publicerad: 2018-05-27

Den första grupp som vandrade Kulturvandringsleden 2018 blev ett 10 – tal medlemmar från Sv. Turistföreningens avdelning i Skellefteå. De beskriver sin upplevelse i följande  Tidningsnotis . En knapp vecka senare gjorde ansvariga för vandringsleder runt om i kommunen och dito

Kulturvandringsleden nyöppnad

Publicerad: 2018-05-15

Kulturvandringsleden är öppnad för säsongen 2018! Du är alltså åter välkommen att vandra i byns vackra naturen med många kulturinslag.  Sedan förra sommaren har leden dessutom  kompletterats med stationer där både hjärna, kropp och sinnen kan tränas. Rephoppning, dart och

Årsmötet 2018

Publicerad: 2018-05-02

Mest noterbart från senaste årsmötet, som hölls den 1 maj, bedöms följande vara; Karin Persson som varit ordförande sedan 2013 lämnade styrelsen och ersattes med Maria Olofsson. Asta johansson som varit ledamot sedan 2015 lämnade styrelse och ersattes med Rut

Valborgsmässofiradet 2018

Publicerad: 2018-04-30

Valborgsmässofirandet flyttades även i år från ordinarie plats. Det berodde på den blöta vägen och snöförhållandena samt befarade svårigheter att åstadkomma en hygglig majbrasa. Firandet bestod därför av grillning vid små eldar och kaffestund på plan vid infartsvägen till Asta

Kulturvandringsvägen lockar

Publicerad: 2017-12-06

Fritidskontoret har nu redovisat antal sålda vandringskort och antal inlämnade sådana under 2017.  Bissjöns Kulturvandringsled har lockat 27   personer som lämnat in vandringskort efter att ha vandrat minst 3 av de 14 leder som kvalificerar till prisutlottning.  På länken