Luciafirande

Publicerad: 2018-12-09

Andra advent blev det Luciafirande i Hökmarks till trängsel fyllda byastuga. Luciatågets barn sjöng vackra och kända sånger till Lars Långströms musik . Gudstjänsten leddes av Mattias Huss som bl.a. berättade vad Lucia, stjärngossarna, Staffan stalledräng och tomten symboliserar inom

Kulturvandringsvägen avskyltad

Publicerad: 2018-09-26

Kulturvandringsvägen är avskyltad för säsongen. 48 vandrare har i år antecknat sig i besöksboken vid starten och totalt bedöms mer än 75 personer ha vandrat de 3 kilometrarna. Därtill kommer ett okänt antal av personer som endast gått för kommunens

Cykeltrim 2018

Publicerad: 2018-09-21

HIF Gnistans cykeltrim avslutades i månadsskiftet aug./sept. 60 startpaket har sålts och ca 100 personer beräknas ha deltagit. Bland de 27 stämplade startkort som inlämnats har 7 priser lottats ut. Pristagare och vinster kan Du se på Prislista 2018

Senaste styrelsemötet

Publicerad: 2018-09-15

Vid mötetbehandlades bl.a. följande – Boverkets avslag av bidragsansökan för handikapptoalett – erfarenheter från sommarens evenemang – höstens och vinterns aktiviteter och fester Mer om ovanstående och hela protokollet läser Du på  P 2018-3

Årets älgjakt

Publicerad: 2018-09-04

Under älgjaktens 2 första dagar sköt byns jaktlag 2 av tilldelade 4 stora älgar och dessutom en kalv. De stora var båda tjurar. Älgjakten kan förutom själva jakten och kamratskapet ha underhållande inslag bl. a. av de slag som bilden