Midsommarfrukost

Publicerad: 2019-06-10

Börja midsommarfirandet med frukost på badplatsen vid Ängessjön! Inbjudan  som bl.a. delats ut i byns postlådor visar program, tider m.m.

Årsmöte 2019

Publicerad: 2019-06-05

Traditionsenligt hölls årsmötet den 1 maj på Idet. Maria Olofsson valdes till ordförande, Anna Persson och Emma Gustavsson till ledamöter sant Pontus Lundberg till suppleant i styrelsen. medlemsavgiften blev fortsatt 50 kr för enskild och 100 kr för familj.Karin Persson

Kulturvandringsleden är öppnad med uppfräschad skyltning! Du är alltså åter välkommen att vandra i byns vackra naturen med många kulturinslag.  Leden har numera stationer där både hjärna, kropp och sinnen kan tränas. Rephoppning, dart och sittande mot vägg (typ Mästarnas

Kjell A, JEP & Torsten P på vandring runt Hökmarksträsket

HIF Gnistan hälsar alla välkomna att delta i Träsket runt 5 torsdagar i följd med början denna torsdag, 16 maj. Start kl. 18 vid f.d. skolan.

Senaste styrelsemötet

Publicerad: 2019-05-02

Vid mötet behandlades bl.a. följande.* Nya styrelsens sammansättning* Föreningens sommaraktiviteter* Enquête och fortsatt arbete för byns bästa Mer om ovanstående och hela protokollet läser Du på P 2019 02