Höstens Surströmmingskalas

Söndagen den 8 oktober kunde Bissjöbor och andra njuta av surströmmingskalas på Idet och samtidigt hjälpa människor i nöd. Det lyckade kalaset ordnades av Margit Lundqvist och Gunilla Stenström. 40 personer, medlemmar i Bissjöns Byaförening och sympatisörer deltog. De vuxna betalade 100 kr medan barnen deltog gratis. Överskottet, 1800 kr, skänks till UNHCR. (På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetet med att skydda människor som flyr från krig och förföljelse. UNHCR delar ut akut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar en bättre framtid.)