Friluftsgudstjänst 14 juni

Söndagsgudstjänsten hölls på badplatsen vid Ängessjön med deltagare från flera grannbyar. Den leddes av komminister Sara P och hade 15-20 deltagare.  Kollekten gick till kyrkans barnverksamhet i Lövånger.
Teman för dagen  ”Liv vid och av vatten, människans uppdrag att sköta Guds fina natur o.d.” passade fint på den vackra platsen och i det fina vädret.