BYALOPPIS – Lö. 18 juli

Lördagens byaloppis i Bissjön och grannbyarna blev succé. Det vackra vädret lockade tillsammans med uppdämt kontaktbehov stora och små. 
Inbjudande bord fanns många gårdar i aktuella byar! En bild från Bissjöns byagård, Idet, kan Du se här !